super blog

March 30, 2015

Ruszył ogólnopolski program “ABC Zdrowego Żywienia”

Filed under: Uncategorized — admin @ 10:41 am

Ruszył ogólnopolski program “ABC Zdrowego Żywienia”

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Carrefour Polska uruchomili projekt “ABC Zdrowego Żywienia” skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65. roku życia. Celem projektu jest wyeliminowanie popełnianych błędów żywieniowych, poprzez zmianę nawyków żywieniowych.
ABC Zdrowego Żywienia
Brak świadomości na temat prawidłowego odżywiania jest poważnym problemem społecznym w Polsce. Skutkiem nadmiernej konsumpcji jest powszechne występowanie nadwagi i otyłości we wszystkich grupach populacji. Badania wykazują, że ok. 25% chłopców i ok. 18% dziewcząt poniżej 15. roku życia w Polsce ma nadwagę. Liczba młodzieży oraz osób dorosłych z nadwagą i otyłością w Polsce rośnie szybciej niż w innych krajach. Stąd konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod i środków oraz oceny zwyczajów żywieniowych, celem ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk.

Program “ABC Zdrowego Żywienia” przygotowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, finansowany jest ze środków Fundacji Carrefour. Organizacja przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 135 874 euro. Zajęcia edukacyjne w ramach programu odbędą się w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przasnyszu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu. Poprowadzą je eksperci z zakresu żywienia człowieka i żywności z siedmiu polskich ośrodków naukowych.

Wśród ekspertów programu “ABC Zdrowego Żywienia” znajdują się specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także z Akademii Morskiej w Gdyni i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Program “ABC Zdrowego Żywienia” opracowany został w odpowiedzi na zwiększone występowanie chorób dietozależnych i ogólną niską świadomość żywieniową, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz wśród osób starszych w Polsce. Zajęcia edukacyjne w ramach projektu przyczynią się do trwałej zmiany ich stylu życia, w szczególności nawyków żywieniowych, co w konsekwencji pozwoli ograniczyć skalę nadwagi i otyłości oraz innych chorób dietozależnych, a także zapewnić lepszą jakość życia - mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu “ABC Zdrowego Żywienia”

W zajęciach edukacyjnych w ramach programu “ABC Zdrowego Żywienia” weźmie udział blisko 800 osób. W wykładach i warsztatach, które rozpoczną się na przełomie maja i czerwca 2015 roku udział wezmą dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat. Jesienią 2015 roku podobny cykl zajęć przejdą osoby w wieku 65+. Realizatorom projektu zależy również na dotarciu do osób ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby ich uczestnicy mogli jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy. Będą zgłębiać tajniki zdrowego odżywiania w ramach pięciu bloków tematycznych. Pierwszy z nich odpowie na pytania, jak jeść zdrowo, smacznie i tanio, drugi blok dotyczyć będzie wpływu żywienia na rozwój fizyczny i umysłowy oraz na zdrowie, trzeci blok wyjaśni kwestie bezpieczeństwa żywności i mikroorganizmów obecnych w żywności. W ramach czwartego bloku uczestnicy poznają rolę zmysłów w wyborze produktów spożywczych i nauczą się czytać etykiety produktów. Ostatni blok - kulinarny, będzie okazją do poznania przepisów na zdrowe, smaczne i tanie potrawy i posiłki, które następnie uczestnicy samodzielnie przygotują.

Produkty do przygotowania potraw w czasie warsztatów kulinarnych dostarczą hipermarkety Carrefour. Będą to m.in. produkty “Jakość z Natury Carrefour”, tworzone we współpracy z polskimi dostawcami, które są identyfikowalne na każdym etapie produkcji, “od pola do talerza”.

“ABC Zdrowego Żywienia” to projekt będący realizacją polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie w Carrefour Polska. Od wielu lat za pośrednictwem Fundacji Carrefour wspieramy wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na edukację w zakresie żywności i żywienia. Dlatego też zaangażowaliśmy się w realizację inicjatywy edukacyjnej, opracowanej przez SGGW, dedykowanej dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym. Od 2014 roku prowadzimy w Carrefour Polska kampanię “Z miłości do Zdrowia”, w ramach której pomagamy naszym klientom i pracownikom we wdrożeniu zdrowego stylu życia, wspieramy też ogólnopolskie imprezy sportowe. Działania w projekcie “ABC Zdrowego Żywienia” wpisują się w tę kampanię - mówi Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska

Wykłady i warsztaty edukacyjne w 8 miastach Polski to jeden z filarów projektu “ABC Zdrowego Żywienia”. Drugim z nich jest opracowanie platformy e-learningowej oraz materiałów edukacyjnych dostępnych on-line na stronie projektu - www.abczywienia.pl, z których będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani zbilansowaną dietą czy też osoby o zdiagnozowanych chorobach dietozależnych.

Innowacje i wysoka specjalizacja siłą Grupy Europa

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — admin @ 10:38 am

Innowacje i wysoka specjalizacja siłą Grupy Europa

Grupa Ubezpieczeniowa Europa, obchodząca 20-lecie działalności, wypracowała w 2014 r. prawie 1,7 mld zł składki przypisanej brutto i osiągnęła 96 mln zł zysku*. Strategia Europy, opierająca się na wysokiej specjalizacji i innowacjach przynosi od wielu lat bardzo wymierne efekty. Sprzedaż perspektywicznych linii biznesowych - ubezpieczeń dla MSP i leasingu - wzrosła w ciągu roku aż o 25%.

W 2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. sprzedało polisy za 904 mln zł (wg MSR i PSR), tj. o prawie 30 proc. więcej niż w poprzednim roku, osiągając przy tym 137 mln zł** zysku. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wypracowało 770 mln zł składki przypisanej brutto wg MSR (i odpowiednio ponad 1 mld zł wg PSR), zarabiając niemal 26 mln zł.

- W ciągu dwudziestu lat Europa przeszła długą drogę, od rynkowego debiutanta do eksperta relacji z sektorem finansowym, a w szczególności z bankami. W tym czasie stworzyła też wiele nowych linii biznesowych wykraczających poza ten sektor - mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - Bardzo silne i konsekwentnie budowane kompetencje procentują dziś umiejętnością tworzenia innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych i doboru skutecznych kanałów dystrybucji. W minionym roku podpisaliśmy ponad 300 umów i aneksów na dystrybucję ubezpieczeń - dodaje.

Przykładem wiodącej pozycji rynkowej jest zbudowana zaledwie w kilka lat oferta dla małych i średnich firm, która dziś wypracowuje bardzo duże wzrosty. Spółki majątkowa i życiowa ponownie zwiększyły przypis z ubezpieczeń dla MSP aż o 25 proc.

- Systematycznie modyfikujemy naszą ofertę. Rynek jest bardzo dynamiczny i naszym zdaniem nie można powoli wdrażać produktów. Stawiamy na innowacje, więc nasza oferta potrafi się istotnie zmieniać co kilka miesięcy lub nawet tygodni - wyjaśnia Jacek Podoba.

Obrazuje to m.in. modyfikacja ubezpieczenia utraty stabilności finansowej dla małych i średnich firm. W wersji wyjściowej ochroną objęte było życie przedsiębiorcy i zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych. Obecnie Europa rozszerzyła je o ryzyko utraty zysku w następstwie szkód powstałych w mieniu partnera.

W 2014 r. TU Europa i TU na Życie Europa kontynuowały rozwój ubezpieczeń dla branży leasingowej, co przełożyło się na 25-proc. wzrost przychodów w tej kategorii. Spółki z sukcesem dystrybuują wyspecjalizowane ubezpieczenia, które zabezpieczają zarówno leasingobiorcę, jak i finansującego.

Wciąż kluczowa dla Grupy Europa pozostaje współpraca z bankami, w szczególności przy oferowaniu zabezpieczeń do kredytów gotówkowych. Ubezpieczenia z tej kategorii były drugą pod względem przypisu linią produktową Europy. Otwarcie banków w zakresie udzielania kredytów konsumpcyjnych, spowodowane wejściem w życie zmodyfikowanej 2 lata temu rekomendacji T, ożywiło w ub.r. ten segment rynku.

W spółce życiowej aż o 60 proc. wzrósł wolumen sprzedaży ubezpieczeń typu UFK. Obecnie wszystkie ubezpieczenia Europy o charakterze inwestycyjnym posiadają dynamiczną Kartę Produktu, zgodną z rekomendacją Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Oczekując wejścia w życie Rekomendacji U Europa prowadziła w 2014 r. intensywne przygotowania do przejścia z modelu grupowego na sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych. Firma przeszkoliła do dziś 15 tys. osób, które będą aktywnie pośredniczyć w sprzedaży jej polis.

Grupa Europa wprowadziła w minionym okresie liczne rozwiązania prokonsumenckie. Są to m.in. pełna likwidacja szkód online, Centrum Klienta na stronie www oraz aplikacja mobilna “Europa podróżuje”, umożliwiająca szybki i prosty zakup polisy turystycznej. Wdrożony został także nowy serwis internetowy tueuropa.pl. To pierwszy w Polsce portal sprzedający ubezpieczenia, zaprojektowany zgodnie z najnowszym trendem RWD (Responsive Web Design). Dzięki temu zakup polisy online można z łatwością przeprowadzić także na urządzeniach mobilnych. Przebudowa witryny była elementem realizacji strategii Grupy Europa, która zakłada wzmocnienie obecności w segmencie klientów indywidualnych oraz sprzedaż produktów w internecie w szerszym niż dotychczas zakresie.

U progu jubileuszowego roku działalności TU Europa zwyciężyło w prestiżowym konkursie “Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014″. To potwierdzenie, że kierunek strategii firmy stawiającej potrzeby klienta w centrum uwagi daje wymierne efekty.

August 12, 2012

ING opracował dla Grupy Żywiec pierwszy na rynku system rozliczeń gotówkowych on-line

Filed under: Bez kategorii — admin @ 12:38 pm

ING Bank Śląski wdrożył dla Grupy Żywiec nowatorski model obsługi wpłat gotówkowych. Nowe rozwiązanie polega na umieszczeniu w oddziałach firmy wrzutni on-line, pozwalających na deponowanie zebranych środków i księgowanie ich w czasie rzeczywistym. To pierwszy tego typu system rozliczeń gotówkowych w Polsce.

Innowacyjność projektu ING Banku Śląskiego sfinalizowanego dla Grupy Żywiec polega na umieszczeniu w jej oddziałach nowoczesnych wrzutni on-line, pozwalających na księgowanie w czasie rzeczywistym wpłat gotówkowych (w tym bilonu), zdeponowanych w bezpiecznych kopertach depozytowych. Rozwiązanie to pozwala na dokonanie wpłaty gotówkowej przez pracowników Grupy Żywiec w prosty i szybki sposób, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W ramach projektu Bank jest odpowiedzialny za montaż i utrzymywanie urządzeń oraz organizację całego procesu obsługi gotówkowej - od momentu zdeponowania wpłat gotówkowych we wrzutni on-line, poprzez transport, aż po księgowanie środków w czasie rzeczywistym na dedykowanych rachunkach. Proces ten kończy się automatycznym
i natychmiastowym dostarczeniem Grupie Żywiec szczegółowych informacji o dokonanych wpłatach. Bank oferuje także rozwiązania w oparciu o technologię zapisywania danych na temat wpłat gotówkowych w formie kodów mozaikowych. Pozwala ona na bezbłędne przekazywanie informacji od wpłacającego do finalnego beneficjenta, a w rezultacie na automatyczną identyfikację każdej wpłaty gotówkowej w systemie finansowo-księgowym.

- Podejście ING Banku w zakresie budowania długofalowych relacji z dużymi podmiotami korporacyjnymi opiera się na kompleksowym poznaniu i dobrym zrozumieniu specyfiki procesów w działalności biznesowej naszych klientów oraz odpowiednim dopasowaniu do nich rozwiązań, nawet jeśli wymaga to bardzo złożonych struktur produktowych i niestandardowego podejścia. To potrzeby klientów i ich dogłębne zrozumienie są dla nas stałą inspiracją do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze bankowości transakcyjnej. Projekt sfinalizowany dla Grupy Żywiec wpisuje się w tę filozofię - tak właśnie rozumiemy bycie zaufanym doradcą i partnerem biznesowym dla klientów korporacyjnych w wyzwaniach, z którymi oni mierzą się w swojej działalności - powiedział Maciej Gołaś, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim.

- Zamontowane w oddziałach Grupy Żywiec wrzutnie to novum w Polsce, nie tylko w branży FMCG. Zależało nam na rozwiązaniu uszytym na miarę, w którym priorytetem byłoby bezpieczeństwo i komfort naszych kierowców, tak by nie musieli się martwić, czy zdeponowana gotówka jest bezpieczna i czy została prawidłowo rozliczona i zaksięgowana. Chcieliśmy też, by wrzutnie, choć zamontowane w naszych oddziałach, były własnością banku, a deponowane w nich środki trafiały w czasie rzeczywistym na nasz rachunek w banku. Najtrudniejsza była pierwsza faza projektu kiedy razem z ING wypracowywaliśmy odpowiednie rozwiązanie systemowe dostosowane do specyfiki naszej dystrybucji. Dzięki elastyczności banku oraz zrozumieniu naszych potrzeb udało nam się stworzyć produkt, który spełnia nasze oczekiwania, jest łatwy i przyjazny w użyciu dla naszych Kierowców oraz nie stwarza problemów technicznych – powiedziała Karolina Tarnawska, Dyrektor ds. Skarbu i Kontroli Kredytowej w Grupie Żywiec.

ING Bank Śląski stale podejmuje działania mające na celu tworzenie innowacyjnych usług bankowości transakcyjnej. Klienci oczekujący pełnej automatyzacji w obszarze zarządzania transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi księgowanymi na rachunkach mogą skorzystać na przykład z oferowanej przez ING Bank usługi WebService będącej alternatywą do systemów bankowości internetowej. Umożliwia ona m.in. automatyczną komunikację między systemami finansowo-księgowymi klienta oraz banku w celu przesyłania instrukcji płatniczych czy też pobierania wyciągów bankowych i plików analitycznych.

Grupa Żywiec S.A. jest jednym z największych producentów piwa w Polsce oraz częścią Grupy Heineken. Rocznie sprzedaje pow. 11 mln hl piwa warzonego w pięciu browarach w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Najważniejsze marki Spółki to Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Marką flagową jest Żywiec – jedno z największych piw eksportowych w Polsce, sprzedawane za granicą od ponad stu lat, obecnie w ponad 40 krajach świata. Ważną część portfolio Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Firma prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Murphy’s, Guinness i Kilkenny) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter). Grupa Żywiec S.A. jest największym pracodawcą w branży i zatrudnia ponad 5000 osób. Jest również jedyną spółką spośród największych producentów piwa notowaną na GPW w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. Obecnie Grupa Żywiec posiada najbardziej zróżnicowaną ofertą na polskim rynku piwa, oferując kilkudziesięciu tysiącom partnerów biznesowych ponad 30 różnych piw.

Najdroższe apartamenty kupują zwykle 30-latkowie

Filed under: Bez kategorii — admin @ 12:37 pm

Chcesz kupić apartament pod jednym z najlepszych adresów w mieście? Twoimi sąsiadami będą najprawdopodobniej przedsiębiorcy, lekarze, prawnicy czy znani artyści. Młodsi wybierają apartamenty, a dojrzalsi wille i rezydencje.

Ponad 4,75 mln zł – taką wartość miał najdroższy apartament sprzedany w ostatnich 12 miesiącach przez Lion’s House i Home Broker. Najwięcej transakcji, których przedmiotem są nieruchomości mieszkaniowe warte przynajmniej milion złotych zawiera się w Warszawie, ale takie sumy płacą też nabywcy we Wrocławiu, Krakowie czy Lublinie. W raporcie wzięliśmy pod uwagę tylko faktycznie zawarte transakcje.

Powierzchnia to nie wszystko

Mimo spadku przeciętnych cen transakcyjnych mieszkań w Polsce, prawdziwe perełki na tym rynku mogą osiągać zawrotne ceny. Za taką bez wątpienia można uznać kwotę 4,75 mln zł, za którą sprzedany został w lipcu apartament w Warszawie. Jest to prawie 270-metrowy lokal, położony w jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji w stołecznym Śródmieściu. Dzielnica ta ma wyjątkowo duży udział w rankingu najdroższych nieruchomości mieszkaniowych. Tu znajduje się kilka apartamentów sprzedanych w ostatnich miesiącach za kwoty grubo przekraczające 2 mln zł. W Krakowie taką dzielnicą jest Stare Miasto. Podobnie byłoby też we Wrocławiu, ale dzięki inwestycji Sky Tower w badanym okresie najwięcej drogich apartamentów znalazło nabywców na terenie dzielnicy Krzyki.

Co ciekawe, wysoka cena transakcyjna nie musi iść w parze z równie imponującą powierzchnią. Przykładem może być 89-metrowy lokal sprzedany za ponad 2,2 mln zł, co daje cenę 25 tys. zł za metr. Co prawda powierzchnia nie predysponuje go do określenia mianem apartamentu, ale pozwala na to położenie na wysokim piętrze najbardziej rozpoznawalnego adresu w Warszawie – położonego w samym centrum apartamentowca o wysokości 192 metrów.

Najdroższe są przeważnie nowe

Wyjątkowo duży udział w rankingu najdroższych sprzedanych nieruchomości mieszkaniowych ma też rynek pierwotny. W 16 przypadkach na 25 nabywcy najdroższych apartamentów wybrali bowiem mieszkanie nowe od dewelopera. Dla porównania w segmencie popularnym jest to jedno mieszkanie na trzy.

Przeciętna wielkość nieruchomości o cenie transakcyjnej na poziomie przynajmniej miliona złotych, które w ostatnich 12 miesiącach zmieniły właściciela, wynosi 117 m kw. (około trzy razy więcej niż w segmencie popularnym). Średnia wartość nieruchomości luksusowej sprzedanej w badanym okresie wynosi ponad 1,5 mln złotych, czyli 13,2 tys. zł w przeliczeniu na metr. Dla porównania w segmencie popularnym przeciętna cena mieszkania jest nawet sześciokrotnie niższa.

Branża nie ma znaczenia

Kim są jednak nabywcy najdroższych apartamentów? Najczęściej są to autochtoni, czyli osoby mieszkające dotychczas w mieście położenia nowo zakupionej nieruchomości. Nie można jednak nie zauważyć, że w ponad dwóch przypadkach na pięć kupujący dotychczas mieszkali w innych miastach. Cudzoziemcy stanowili dwóch na siedmiu z nich –wskazują obserwacje doradców Home Broker i Lion’s House o transakcjach z ostatnich 12 miesięcy, których przedmiotem były luksusowe nieruchomości.

Co nie powinno dziwić, kupującymi są przeważnie osoby piastujące najwyższe stanowiska menedżerskie, przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolne zawody i artyści. Paleta branż, w których osoby te osiągnęły sukces jest więc bardzo szeroka. Handel, show biznes, prawo i medycyna to tylko kilka z nich.

Najwięcej młodych ludzi sukcesu

Tak samo szerokie jest spektrum wiekowe nabywców najdroższych apartamentów. W tej grupie znaleźć można zarówno osoby w wieku około 70, 60 i 50 lat, ale i sporą grupę 30-latków i to właśnie ta ostatnia jest najliczniejsza – wynika z obserwacji doradców Home Broker i Lion’s House. Są to z jednej strony osoby, które szybko wspięły się po szczeblach kariery. Zdarza się też, że nabywcy Ci wywodzą się z zamożnych rodzin. W przypadku domów nabywcy są przeważnie o kilka czy kilkanaście lat starsi, bo i dom z działką w odróżnieniu od apartamentu jest przeważnie rozwiązaniem dla osób, które po pracy szukają niekoniecznie bliskości tętniącego życiem centrum, ale raczej relaksu i spokoju. Na koniec warto zauważyć, że nieruchomości z najwyższej półki kupowane są najczęściej nie jako inwestycja z przeznaczeniem na wynajem lub siedzibę prowadzonej firmy, ale dla siebie. Dla siebie, czyli dla rodziny, bo jak wynika z doświadczeń doradców Lion’s House nabywcy najdroższych nieruchomości to najczęściej małżeństwa.

Nie każda gwarancja zapewnia bezpieczeństwo

Filed under: Bez kategorii — Tags: , , , , — admin @ 12:37 pm

Firmy parabankowe gwarantują bezpieczeństwo ulokowanych w nich pieniędzy. Expander zwraca jednak uwagę, że bardzo trudno jest sprawdzić rzetelność takich gwarancji. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku banków, firm ubezpieczeniowych czy domów maklerskich. Zgodnie z prawem one bowiem muszą odkładać cześć pieniędzy do funduszy gwarancyjnych.

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o firmach parabankowych gwarantujących wysokie oprocentowanie. Ci, którzy zdeponowali tam swoje oszczędności drżą w obawie czy uda im się odzyskać pieniądze. Tymczasem ci, którzy swoje oszczędności powierzyli bankom, firmom ubezpieczeniowym czy domom maklerskim mogą spać spokojnie. Prawo zmusza je bowiem do odkładania pieniędzy w różnego rodzaju funduszach gwarancyjnych.

Bezpieczeństwo pieniędzy zdeponowanych w bankach zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu przeciętna osoba ma pewność, że w przypadku upadłości banku w ciągu 20 dni roboczych odzyska wszystkie swoje pieniądze i to wraz z należnymi odsetkami. Nieco gorzej mają jedynie klienci zamożni. BFG zwraca bowiem nie więcej niż równowartość 100 000 euro (ok. 406 000 zł).

Fundusz może gwarantować zwrot tak wysokich kwot dlatego, że wpłat do niego muszą dokonywać wszystkie banki, także spółdzielcze. Jeśli składki upadającego banku są niewystarczające do pokrycia roszczeń klientów to BFG może wykorzystać pieniądze odłożone przez inne banki. Dodatkowo składki wpłacone do BFG procentują powiększając kapitały bezpieczeństwa, gdyż mogą być lokowane np. w bezpiecznych papierach wartościowych takich jak obligacje emitowane przez NBP. Warto też dodać, że pieniądze zwrócone klientom przez fundusz nie przepadają, lecz są odzyskiwane (przynajmniej częściowo) z masy upadłościowej banku.

W przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej roszczenia klientów spłaca natomiast Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego gwarancje są jednak niższe niż te w BFG. Wypłaca on bowiem jedynie 50% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż równowartość 30 000 euro. Na wypadek upadku domu maklerskiego został natomiast stworzony tzw. system rekompensat. Gwarantuje on zwrot wszystkich środków do wysokości 3 000 euro i 90% nadwyżki ponad ta kwotę, ale nie więcej niż 22 000 euro.

We wszystkich przypadkach kwoty przewyższające wysokość gwarancji nie przepadają. Można je odzyskać, ale z masy upadłościowej. Nie zdarza się bowiem, że upadająca firma nie ma żadnego majątku. Zwykle jest on jednak zbyt mały, aby pokryć wszystkie zobowiązania. Tymczasem lokując pieniądze w parabanku musimy się liczyć z tym, że w przypadku upadłości nie pomoże nam żaden fundusz gwarancyjny. To czy odzyskamy swoje pieniądze będzie zależało tylko od tego, czy majątek firmy wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec klientów i innych wierzycieli.

Lepiej pożyczyć w ING, niż od rodziny

Filed under: Bez kategorii — Tags: , — admin @ 12:37 pm

W nowej kampanii reklamowej ING Bank Śląski promuje atrakcyjną ofertę pożyczki gotówkowej „Pakiet 5000 zł”. W spotach telewizyjnych bank pokazuje przewagę kredytu w ING nad pożyczką od rodziny czy znajomych. „Pakiet 5000” jest dostępny od 12 sierpnia br.

Osoby, do których chcemy dotrzeć tą kampanią, często stoją przed dylematem: „Skąd wziąć pieniądze np. na nowe meble?”. Jednym z pierwszych źródeł pożyczek na niewielkie kwoty jest rodzina. Mimo, że jest to kuszące rozwiązanie, nie jest pozbawione wad. Zdarza się, że oprócz spłaty zobowiązania trzeba tłumaczyć się na co chcemy wydać pieniądze i odwdzięczyć się za pożyczkę. Ten dług wdzięczności nie ma wymiaru finansowego i może się nie skończyć. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest pożyczka z banku, taka jak „Pakiet 5000” - „pożyczasz pieniądze i tylko pieniądze jesteś winien” – mówi Barbara Pasterczyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej ING Banku Śląskiego.

W spotach telewizyjnych w zabawny sposób pokazana jest sytuacja mężczyzny, uwikłanego w sieć rodzinnych zależności wynikających nie tylko z więzów krwi…, ale także rodzinnych pożyczek. W rolę głównego bohatera wcielił się Adam Woronowicz, utalentowany polski aktor teatralny i filmowy. Pierwszy z serii spotów telewizyjnych dostępny jest na stronie YouTube. Materiały POS zostały przygotowane w oparciu o satyryczne rysunki Marka Raczkowskiego.

Bank wprowadził do oferty „Pakiet 5000 zł”, aby ułatwić klientom podjęcie decyzji i zaoszczędzić ich czas. Na rynku jest wiele różnych pożyczek, których analizowanie i porównywanie jest czasochłonne. Specjalna oferta banku zawiera pożyczkę na 5000 zł, która jest jedną z najbardziej popularnych kwot pożyczek zaciąganych przez Polaków. „Pakiet 5000 zł” obejmuje:

Oprocentowanie zmienne 12% (RRSO 12,69%)*,
Kwotę kredytu - 5000 zł,
Okres kredytowania - 84 miesiące,
Prowizję za udzielenie - 0 zł,
Ubezpieczenie na pierwsze 12 miesięcy - 0 zł, bez konieczności kontynuacji
Termin ważności decyzji kredytowej - 1 miesiąc.

Tytuł kampanii: „Lepiej pożyczyć z banku, niż od rodziny”

Czas trwania: od 12 sierpnia br.

Narzędzia:

TV – spoty w stacjach ogólnopolskich oraz niszowych,
Radio – spoty w największych stacjach, wspierające TV,
Internet - strona własna oraz formy reklamowe na największych portalach,
BTL: wyklejki, POS-y i materiały multimedialne w oddziałach.

Kreacja: Brain.

Zakup mediów: PanMedia Western.

Grupa docelowa: Klienci, których dochody wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb, ale nie pozwalają na większe wydatki, np. na remont, zakup mebli lub sprzętu.

Cele komunikacyjne:

kreowanie wizerunku banku aktywnego na rynku kredytów,
przekonanie klientów, że warto przyjść do ING, ponieważ ma łatwo dostępne pożyczki gotówkowe i jedną z najlepszych ofert cenowych na rynku.

Informacje na temat szczegółów oferty i kampanii można znaleźć na stronie www.ingbank.pl.

* Dla reprezentatywnego przykładu pożyczki “Pakiet 5000 zł” RRSO na dzień 12.08.2012 r. wynosi 12,69%. Do obliczenia RRSO przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki 5000 zł, umowę zawartą 12 sierpnia br. na okres 84 miesięcznych rat (83 raty równe w wys. 88,28 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wys. 88,12 zł) płatnych każdego 12. dnia miesiąca, oprocentowanie zmienne 12% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu w wys. 2 415,36 zł obejmuje: odsetki – 2 415,36 zł, prowizję za udzielenie – 0 zł i opłatę za ubezpieczenie – 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 7 415,36 zł.

November 1, 2011

Lokaty Banku Pocztowego wciąż wśród najlepszych

Filed under: Bez kategorii — admin @ 8:16 pm

W czerwcowym rankingu lokat serwisu Comperia.pl oba depozyty Banku Pocztowego znalazły się w pierwszej piątce najatrakcyjniejszych ofert na rynku.

Oprocentowanie lokaty 6-miesięcznej wynosi 4,81%, co odpowiada 6% na standardowej lokacie bez dziennej kapitalizacji odsetek. Jest to najchętniej wybierany produkt oszczędnościowy wśród Klientów Banku Pocztowego. Wcześniej, w kwietniu i maju lokata wygrywała w czterech rankingach organizowanych przez Open Finance, Totalmoney.pl i Bankier.pl. Równie dobrze wypada lokata 1-miesięczna, której oprocentowanie 3,70% odpowiada 4,60% na lokacie standardowej. Lokata jednomiesięczna może zostać otwarta tylko przez Internet.

W swojej ofercie Bank Pocztowy posiada również lokatę 3-miesięczną z dzienną kapitalizacją odsetek, której oprocentowanie to 3,80%, odpowiadające 4,70% na lokatach standardowych.

Pełna oferta depozytów terminowych Banku Pocztowego znajduje się na stronie www.pocztowy.pl. Klienci mogą również skorzystać z internetowego sklepu lokat.

Generali PTE po raz kolejny zwycięzcą rankingu najlepszych instytucji finansowych wg „Rzeczpospolitej”

Filed under: Bez kategorii — admin @ 8:15 pm

* Generali PTE zwycięzca rankingu „Najlepszych Instytucji Finansowych” w 2010 r.,
* Drugi raz z rzędu nagroda redakcji „Rzeczpospolitej” przyznana Generali w kategorii „Powszechne Towarzystwa Emerytalne”

Warszawa, 22 czerwca 2011 r. Podczas uroczystości, która odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych redakcja „Rzeczpospolitej” ogłosiła coroczny ranking Najlepszych Instytucji Finansowych. Generali PTE zostało po raz kolejny zwycięzcą w kategorii działających na polskim rynku Powszechnych Towarzystw Emerytalnych za rok 2010.

Kapituła rankingu, w której zasiadali uznani eksperci rynku finansowego wyłoniła zwycięzców wśród ośmiu branż rynku finansowego. Zestawienie najlepszych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych powstało m.in. w oparciu o ocenę ich kondycji finansowej, dynamiki rozwoju oraz osiągnięć w zakresie inwestowania składek klientów. Generali PTE było jednym z dwóch towarzystw, których przychody w roku 2010 ogółem wzrosły. Nagrodę za pierwsze miejsce na podium odebrał z rąk redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, Prezes Zarządu Grupy Generali - Artur Olech.

„Dziękując za przyznaną nagrodę dla Generali PTE chciałabym podkreślić, iż traktujemy ją jako uznanie za dobre długoterminowe wyniki inwestycyjne, które potwierdzają słuszność przyjętej strategii bazującej przede wszystkim na bezpieczeństwie.” - powiedział Artur Olech odbierając dyplom za I miejsce.

Generali OFE laureatem prestiżowych rankingów w 2010 r.

Fundusz emerytalny Generali był w ciągu ostatniego roku wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród i rankingów, prowadzonych przez niezależne środowiska rynkowe i opiniotwórcze.

Generali OFE był m.in. wskazany jako najlepszy w rankingu KNF z października oraz z kwietnia 2010 r. wg 3-letnich stóp zwrotu oraz został uhonorowany przez redakcję największego w kraju miesięcznika studenckiego „?dlaczego” nagrodą w kategorii Studencka Emerytura w ramach plebiscytu Studencki Produkt Roku.

Generali OFE to także wielokrotny zwycięzca rankingów na najlepsze i najefektywniejsze OFE, prowadzonych przez „Rzeczpospolitą”, czy „Gazetę Wyborczą”.

Kredyty mieszkaniowe z promocyjną marżą w Banku Pocztowym

Filed under: Bez kategorii — admin @ 8:15 pm

W poniedziałek, 20 czerwca br., Bank Pocztowy rozpoczął promocję cenową kredytów mieszkaniowych. Marża dla kredytów na 100% wartości nieruchomości wynosi teraz 1,25%, a prowizja 0%.

Kredyty mieszkaniowe i kredyty mieszkaniowe z dopłatami do oprocentowania w ramach programu Rodzina na swoim dostępne są teraz w Banku Pocztowym z marżą wynoszącą 1,25% oraz bez prowizji.

Bank przygotował tę ofertę dla osób, które skorzystają też z innych produktów. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie bezpłatnego Pocztowego Konta Standard lub Nestor z miesięcznymi wpływami na poziomie minimum 1500 zł, a także do wyboru przez Klienta z oferty Banku Pocztowego: karty debetowej, kredytowej lub zakup ubezpieczenia nieruchomości. Promocja dotyczy kredytów udzielanych z pakietem ubezpieczeń AVIVA.

Nowa promocja Banku Pocztowego potrwa do 20 sierpnia br. Aktualna tabela oprocentowania jest dostępna na stronie internetowej www.pocztowy.pl

Newer Posts »

Powered by WordPress